Maak account aan

PRIVACYVERKLARING FAUNASPOT

De Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE)[1] is initiatiefnemer en eigenaar van FaunaSpot. Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige en veilige omgang met jouw persoons-gegevens. In deze privacyverklaring voor FaunaSpot lees je hoe wij dit doen en wat jouw rechten zijn. De FBE Noord-Holland heeft daarnaast een algemene privacyverklaring, die je hier kunt vinden.

 

Waarom en wanneer gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Het is onze taak om faunabeheerplannen op te stellen en jaarlijks verslag uit te brengen over de uitvoering van die plannen[2]. Om dit goed te doen, hebben we juiste en volledige cijfers nodig over maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade aangericht door in het wild levende dieren. Iedereen die meewerkt aan faunabeheer in Noord-Holland kan deze maatregelen registreren via FaunaSpot. In veel gevallen is dat wettelijk verplicht. Het kan ook een vrije keuze zijn.

 

FaunaSpot bestaat uit een registratie-app, een persoonlijk FaunaSpot dashboard en een informatieve website: www.faunaspot.nl.

 

Wij registreren jouw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer, als je contact met ons opneemt met een verzoek of vraag. Voor vragen over FaunaSpot op je mobiel, is het nodig om te weten of je een Android of iOS telefoon hebt. Wij bewaren de afhandeling van jouw vraag of verzoek en jouw gegevens maximaal één jaar.

 

Wij controleren registraties steekproefsgewijs op juistheid (validatie). Als het nodig is, nemen wij contact met je op met vragen en maken in overleg met jou een aanpassing. Wij zetten jouw registraties om tot anonieme cijfers, die wij gebruiken als onderbouwing voor de faunabeheerplannen en het jaarverslag.

 

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Als je een account aanmaakt in FaunaSpot:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres
 • mobiele telefoonnummer
 • wachtwoord (versleuteld).

 

Met de FaunaSpot app kun je maatregelen registreren. Per registratie geef je door:

 • Type registratie (afschot, nestbehandeling, verjagen of weren)
 • Datum en tijd (worden automatisch opgeslagen)
 • FaunaSpot gebruikt de GPS-module in je mobiele telefoon of tablet. FaunaSpot slaat alleen locatiegegevens op, op het moment dat je een locatie ‘pint’ tijdens een registratie. Via de instellingen van je mobiele telefoon of tablet kun je aangeven of FaunaSpot eenmaligbij gebruik van de appof altijd gebruik maakt van GPS.
 • Diersoort
 • Aantal weringsmiddelen, verjaagde dieren, behandelde nesten of gedode dieren (soms uitgesplitst naar volwassen of jonge dieren en /of geslacht).
 • Foto’s van je afschot of nestbehandeling
 • Verjagings- of weringsmiddel

 

Het persoonlijke FaunaSpot dashboard[3] geeft een overzicht van al jouw registraties. Je kunt deze registraties daar ook downloaden. In jouw FaunaSpot dashboard staan dezelfde persoonsgegevens als in je FaunaSpot app.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Zolang je actief bent op de FaunaSpot app en/of het dashboard, blijven jouw persoonsgegevens en registraties bewaard.

 

Je account wordt verwijderd:

 • als je hierom verzoekt. Dan zet de FBE je account op inactief. 1,5 jaar na jouw verzoek verwijdert de FBE definitief jouw account en persoonsgegevens. Dit geeft ons de tijd om registraties te controleren en als het nodig is contact met je op te nemen.
 • als je één jaar niet actief bent. Je ontvang dan een e-mail met de vraag of je jouw account wilt behouden. Als je hier niet binnen 6 maanden op reageert of weer actief wordt, verwijderen wij jouw account.

 

Na verwijdering van je account blijven alleen de gemaakte registraties bewaard. Deze zijn dan niet meer naar jouw persoonsgegeven te herleiden.

 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

De leverancier van FaunaSpot heeft toegang, om het systeem te beheren. Met deze organisatie hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik en de beveiliging van jouw gegevens. Wij delen jouw gegevens niet met andere organisaties, tenzij wij dit wettelijk verplicht zijn. Dit kan bijvoorbeeld een toezichthouder zijn.  

 

De Wildbeheereenheden (WBE’s) hebben een dashboard met informatie over registraties in het WBE-werkgebied. In dit dashboard zijn totaalcijfers te zien, bijvoorbeeld per diersoort en/of periode. Wij delen geen persoonsgegevens met de WBE’s.

 

Wat zijn jouw privacyrechten?

Je hebt een aantal rechten als het gaat om jouw persoonsgegevens. Zo heb je het recht op informatie, inzage, aanpassing en verwijdering van deze persoonsgegevens. In jouw ‘profiel’ in de FaunaSpot app en dashboard kun je zien welke persoonsgegevens wij van jou hebben en kan je deze aanpassen.

 

Je kunt je rechten ook uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@faunaspot.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij vragen om je identiteitsbewijs. Als je niet tevreden bent over hoe wij omgaan met jouw gegevens, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij zorgen voor een passende beveiliging van jouw persoonsgegevens. Onze medewerkers, inhuurkrachten of stagiaires hebben een geheimhoudingsplicht en alleen toegang tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van hun werk.

 

Wet- en regelgeving en toezicht

De belangrijkste wet- en regelgeving voor het gebruiken van jouw persoonsgegevens zijn:

 • Wet natuurbescherming
 • Omgevingsverordening
 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)

 

Cookies

De website www.faunaspot.nl maakt geen gebruik van cookies.    

 

[1] Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

[2] Taak van algemeen belang (artikel 6.1e AVG)

[3] Inloggen via button Dashboard op www.faunaspot.nl.