Maak account aan

Veelgestelde vragen

faunabeheer

faunaregistratie

faunaregistratiesysteem

faunadata

beheerdata

faunabeheerdata

faunaspot

Preventieve maatregelen

Verjaging

Afschotregistratie

Afschotgegevens

Nestbehandeling

schadetegemoetkoming

Faunaschaderegistratie

agrariër

agrariërs

boeren

jager

jagers

faunabeheereenheden

wildbeheereenheden

Algemeen

FaunaSpot is voor:

 • de jachtaktehouder die gerechtigd is tot jacht en/of schadebestrijding in Noord-Holland;
 • degenen die nesten behandelen;
 • degenen die preventieve maatregelen uitvoeren.

Met FaunaSpot kiezen we voor gebruiksgemak én voor betrouwbare data.

Met FaunaSpot maken we het registreren van preventieve maatregelen, verjaging, afschot of nestbehandeling snel en gemakkelijk. Gewoon met een app op de mobiele telefoon of tablet, direct op locatie. Klaar in een paar klikken!

Doordat elke registratie direct aan een locatie wordt gekoppeld, zijn data navolgbaar. Anders gezegd: we kunnen bewijzen dat de data kloppen. Daarmee voldoet FaunaSpot aan de nationale en internationale eisen. Met betrouwbare data kunnen we bovendien de faunabeheerplannen en de uitvoering daarvan goed onderbouwen. Zo bouwen we aan meer politiek en maatschappelijk draagvlak voor faunabeheer.

De app is ontwikkeld samen met enkele Noord-Hollandse jagers en niet-jagers. Zo hebben we FaunaSpot goed kunnen afstemmen op de uiteindelijke gebruikers.

De basisfuncties van de app zijn nu klaar voor gebruik, maar we ontwikkelen door! Ervaringen van gebruikers kunnen snel worden omgezet in verbeteringen van de app. Samen ontwikkelen we op die manier een steeds robuuster systeem.

De FBE Noord-Holland is de eigenaar van FaunaSpot. Als beheerder van de app is de FBE Noord-Holland ook verantwoordelijk voor het onderhoud en het up-to-date houden van de FaunaSpot app, de website en het Dashboard.

Pushberichten zijn berichten die op je mobiele telefoon verschijnen, ook als je niet bent ingelogd op de app. Wij gebruiken deze berichten alléén voor urgent nieuws. Denk bijvoorbeeld aan een storing, waardoor je tijdelijk geen gebruik kunt maken van FaunaSpot. Ook krijg je een bericht als een ontheffing of vrijstelling niet meer beschikbaar is.

Het toestaan van pushberichten regel je zelf. Als je ze niet wilt ontvangen, kun je dat via jouw profiel in de FaunaSpot-app aangeven. We raden je echter aan om ze wel toe te staan. Als gebruiker is het immers belangrijkt dat je kennisneemt van deze berichten: je wilt niet voor verrassingen staan als je in het veld aan het werk bent.

Registreren in FaunaSpot

Nee, dat kan niet. De FBE Noord-Holland stelt namelijk hoge eisen aan de beveiliging van jouw account. Dit heeft als gevolg dat je niet kunt wisselen tussen mobiele telefoon of tablet. Kies dus van tevoren waar je voorkeur naar uitgaat: registreren op mobiele telefoon of tablet.

Ja, hoewel je je mobiele telefoon of tablet niet continu bij je hoeft te dragen. Je kunt met de FaunaSpot app registreren in het veld, maar bijvoorbeeld ook na afloop bij de auto, voordat je van het perceel vertrekt. De registraties zijn dan nog voldoende gekoppeld aan de locatie om betrouwbare data te verkrijgen.

Deze vind je bij ‘Type registratie’ onder ‘Weren – Perceel bezocht, geen dieren aanwezig’.
Noteer bij aantal ‘1’ en sla op

Dit registreer je in FaunaSpot onder:
 • Verjagen – bejaagd – schot gelost, nul resultaat
 • Verjagen – bejaagd – geen schot gelost
Hier vind je daar meer informatie over.

Je registreert je acties altijd per perceel, voordat je van het perceel vertrekt. Je kunt daarbij ieder dier registreren in een perceel, maar je kunt ook per perceel het totaal per diersoort registreren.

Voor nestbehandeling geldt dat je dit op de locatie van het nest doet.

De registratie van preventieve maatregelen, verjaging, afschot of nestbehandeling moet gekoppeld zijn aan de locatie. FaunaSpot registreert die locatie automatisch. Als de afstand tussen registratie en de werkelijke locatie te groot wordt, dan zal er geen relatie worden gevonden tussen de inspanning van de jager en de schade. Dat zou betekenen dat de grondgebruiker niet voor schadevergoeding in aanmerking komt.

Voor de onderbouwing van faunabeheerplannen moet de actie aan het juiste perceel worden gekoppeld. Daarom registreer je je actie en aantallen zodra je werk op dat perceel klaar is en voordat je naar een volgend perceel (of naar huis) gaat.

Ter plaatse registreren zorgt ervoor dat de data controleerbaar en dus betrouwbaar zijn. Het voorkomt ook onbedoelde fouten. Bovendien zorgt het voor een aanzienlijke lastenverlichting. Zo hoeft de jager de locatie, de dag, het tijdstip en de grondslag niet meer in te voeren. Minder ‘klikken’ en niet meer nadenken dat er nog een administratie te wachten staat.

Daarnaast kan de WBE op deze manier alle faunabeheerdata real-time inzien. Hierdoor kan zij beter sturing geven aan de coördinatie van de uitvoering in haar WBE.

Dat heeft te maken met de doorontwikkeling van de app. Uiteindelijk willen we dat het systeem zelf diersoorten gaat herkennen, maar daar zijn in eerste instantie heel veel verschillende foto’s van één diersoort voor nodig. Als het ons lukt het systeem steeds slimmer te maken, heb jij als gebruiker straks nóg minder werk in het veld – dat is waar we naar streven.

Alleen bij registratie van afschot en nestbehandeling moet een foto. Voor deze maatregelen geldt namelijk strengere regelgeving. Met de foto’s zorgen we er bovendien samen voor dat registraties navolgbaar zijn; dat wil zeggen dat we kunnen bewijzen dat ze kloppen.

Foto’s worden bewaard zolang de gebruiker een account heeft. Dat doen we om achteraf zo nodig registraties te controleren.

In de app kun je een foto 24 uur terugzien. De app wordt per februari 2023 aangevuld met een dashboard waarin de jachtaktehouder zijn registraties via de computer terug kan zien.

Dit is niet mogelijk. Hiermee wordt voorkomen dat een foto voor meerdere registraties wordt gebruikt. 

Na invoer kun je binnen 24 uur je correcties doorvoeren in je registratie. De foto kan niet meer worden aangepast. Daarna is de registratie definitief.

Dit kan op twee manieren. Door het aanvragen van een account via faunaspot.nl of door ter plekke iemand die reeds toegang heeft tot de FaunaSpot app te laten registreren.

Dat is wel de ambitie. Maar eerst zorgen we dat de basis voor het registreren van preventieve maatregelen, verjaging, afschot en nestbehandeling op orde is en goed verloopt.

Ja, in samenwerking met de faunacommissarissen hebben we geïnventariseerd om wie dit gaat en hebben we samen gezocht naar een oplossing.  

In principe is in heel Nederland bereik. Mocht het een keer voorkomen dat er geen bereik is dan kan er alsnog in het veld geregistreerd worden.

Je mobiele telefoon of tablet is onderdeel van je uitrusting in het veld. Zorg ervoor dat deze is opgeladen voordat je aan de slag gaat, anders kun je niet registreren. Ben je in het bijzijn van een ander, dan zou die kunnen registreren.

 1. FaunaSpot ‘pint' de locatie van jouw registraties met de GPS-module op jouw mobiele telefoon of tablet. Net als bij andere apps kun je zelf aangeven of FaunaSpot eenmalig, bij gebruik van de app of altijd gebruik mag maken van de GPS-module. FaunaSpot kan dit niet zelf instellen, dat moet jij als gebruiker doen.

 2. Het is belangrijk dat je de instelling op jouw mobiele telefoon of tablet op ‘exacte locatie’ zet! Waar je dat kunt instellen, verschilt per telefoon/tablet. Kun je dit niet vinden? Check dan de handleiding van je telefoon of gebruik de zoekfunctie van Google.

 

Als je een registratie toevoegt, geeft een blauwe punt op de kaart aan waar je bent. Het witte blok met ‘Voeg registratie toe’ geeft aan waar de registratie wordt opgeslagen. Klik op het ronde doel-teken (rechts onderin) om je locatie te verversen.

Voor jagers

Ja. Sinds 1 januari 2023 is FaunaSpot het enige registratiesysteem voor faunabeheerdata in Noord-Holland.

Sinds 1 januari 2023 accepteert de FBE Noord-Holland alleen nog registraties via FaunaSpot. Dat betekent dat je FRS daarvoor niet meer kunt gebruiken. Wel kan de individuele gebruiker van FRS nog steeds bij zijn oude registraties.

Alle data in FRS tot en met 31 december 2022 blijven bewaard. Zo blijven we beschikken over alle registraties die jagers in Noord-Holland de afgelopen jaren hebben ingevoerd.

Volgens de Wet Natuurbescherming moet elke jachtaktehouder zelf registreren. Wanneer meerdere mensen met een jachtakte samen jagen, dan kan één persoon een totaal per perceel registreren.

Preventieve maatregelen en nestbehandeling kan iedereen registreren zolang je maar aan de voorwaarden voldoet. Check daarom altijd vooraf de faunakalender op fbenoordholland.nl voor de voorwaarden.

 

Als je kunt inloggen op FaunaSpot, dan is daarmee ook de machtiging om gebruik te maken van de ontheffing geregeld. Via je profiel kun je zien van welke ontheffingen en opdrachten je gebruik kunt maken. Dit is de machtiging.

Uiteraard mag je pas van de machtiging gebruik maken als je aan de voorwaarden voldoet. Check altijd vooraf de faunakalender op fbenoordholland.nl voor de voorwaarden.

Je kunt de FaunaSpot app gebruiken om te laten zien dat je gemachtigd bent om ter plaatse te jagen en natuurlijk om afschot te registreren. Net zoals nu je een map met toestemmingsbesluiten en machtigingen in de auto hebt liggen, kun je ook je mobiele telefoon of tablet in je auto achterlaten.

In de Wet Natuurbescherming is bepaald dat de jachtaktehouder registreert bij de FBE. De privacywetgeving geeft aan onder welke omstandigheden je persoonsgegevens mag hebben en delen. Dit vormt de basis waarop de FaunaSpot app is gebouwd. Dit betekent dat je registraties van jezelf kan zien en niet die van anderen. Als je zelf niet in het veld aanwezig bent om te registreren, maak dan afspraken met de jachtaktehouder of en hoe hij zijn registraties met jou deelt.

Voor WBE's

De WBE hoeft de ontheffingen en opdrachten niet meer door te machtigen. Dit verloopt automatisch via FaunaSpot.

Via een dashboard kan de WBE de registraties voor haar eigen werkgebied real-time inzien en op verschillende manieren overzichten maken en die downloaden. Deze informatie gebruikt de WBE voor de coördinatie van de uitvoering van de Faunabeheerplannen.

Persoonsgegevens zijn voor de WBE niet meer inzichtelijk omdat hiervoor geen wettelijke grondslag bestaat.

Voor agrariërs

Als agrariër kun je met FaunaSpot registreren welke maatregelen je hebt genomen om schade te voorkomen. Daarbij horen:

 • Bezoek aan het perceel, ook als er geen ganzen aanwezig zijn
 • Werende middelen zoals hekwerk, linten, vlaggen, balonnen, afdeknetten, etc.
 • Verjagen: knalapparaat, verjaagd door mens, vogelafweerpistool, drones, etc.
 • Nestbehandeling

Ja dat kan. Degene moet dan wel een eigen account hebben. De registraties kunnen worden gedownload en toegevoegd aan de aanvraag schadetegemoetkoming.

Ja, maar BIJ12 neemt nog niet alle registraties van preventieve maatregelen mee bij de beoordeling voor adequaat gebruik. De volgende activiteiten worden nu bij de beoordeling voor adequaat gebruik meegenomen:

 • Bezoeken van het perceel, met registratie wanneer er geen ganzen aanwezig zijn (door agrariër, jager of iemand anders)
 • Verjagen van dieren op het perceel met een schot (door de jager)
 • Afschot van dieren op het perceel (door de jager)

Deze acties moeten minstens twee keer per week worden uitgevoerd (en dus geregistreerd).

Dus: als de agrariër het perceel bezoekt en hij treft géén ganzen aan, kan hij dat in FaunaSpot registreren. BIJ12 accepteert deze registratie als één van de twee verplichte acties voor die weekDe jager hoeft dan niet te komen om die observatie te doen en daar een registratie voor in te voeren. De verantwoordelijkheid en de werklast worden daarmee verdeeld.

Maar: als de agrariër het perceel bezoekt en hij treft wél ganzen aan en hij verjaagt ze (bijvoorbeeld met zijn trekker), dan geldt die registratie voor BIJ12 niet als activiteit in het kader van adequaat gebruik. Dan is er die week dus nog een bezoek van de jager of agrariër nodig.

Dit is ons inziens een onwenselijke situatie. Wij zijn daarover in gesprek met de provincie en met BIJ12.

De aanvraagprocedure voor schadetegemoetkoming bij BIJ12 is niet veranderd. Het verschil zit in het aanleveren van het bewijs. Voorheen ging dit via een directe koppeling tussen BIJ12 en FRS. Dat kan nu niet meer. De agrariër moet zelf de afschotgegevens opvragen bij zijn schadebestrijder, en deze combineren met zijn eigen uitgevoerde acties. Deze moet hij indienen bij BIJ12. Het uitdraaien van deze gegevens kan via het FaunaSpot Dashboard.

Adequaat gebruik houdt in dat vanaf de datum van de constatering van de schade tot en met de eindtaxatie er minimaal twee keer in de week activiteiten moeten worden ondernomen om schade te voorkomen. Er wordt dan adequaat gebruik gemaakt van de ontheffingen die zijn verleend om schade te voorkomen. Dit staat opgenomen in de beleidsregels voor schadetegemoetkoming van de provincie Noord-Holland. BIJ12 is verantwoordelijk voor de schadetegemoetkomingen.

Op de website van BIJ12 kun je meer lezen over het toetsen van adequaat gebruik

Alle activiteiten die de agrariër/jager in FaunaSpot registreert, kunnen worden gebruikt om bij een rechtszaak aan te tonen wat er allemaal gedaan is om schade te voorkomen.

De FBE Noord-Holland gebruikt de registraties in FaunaSpot voor het onderbouwen van faunabeheerplannen. De beheermaatregelen die agrariërs uitvoeren zijn daar een belangrijk onderdeel van. De inspanningen van agrariërs laten namelijk zien hoeveel schade er al wordt voorkomen. Dit helpt tevens bij de beleidsvorming, bijvoorbeeld voorkomen dat het eigen risico verhoogd wordt.  

Hoe meer data, hoe meer mogelijkheden voor schadebestrijding! Met deze data kunnen we aantonen of preventieve maatregelen voldoende resultaat opleveren en of afschot eventueel noodzakelijk is. Zo werken we én aan goed onderbouwde faunabeheerplannen én aan politiek en maatschappelijk draagvlak. 

Validatie van data

Het validatieproces voor het registreren van maatregelen voor faunabeheer voldoet aan de betrouwbaarheidseisen vanuit de wetenschappelijke methode. Biometris heeft de FBE Noord-Holland hierover geadviseerd. Biometris is één van de grootste groepen kwantitatieve wetenschappers in Noord-west Europa en ontwikkelt statistische en wiskundige methoden voor de kwantificering van biologische processen en processen in onze leefomgeving.

Valideren is het controleren van een registratie op juistheid. De FBE Noord-Holland neemt steekproeven uit de ingevoerde registraties. Daarbij controleert zij bijvoorbeeld of de foto past bij het opgegeven aantal, of het juiste dier is geselecteerd, etc. Met het valideren van registraties kunnen we bewijzen dat data kloppen.

Het validatieprotocol van waarneming.nl is dat de waarschijnlijkheid van een waarneming wordt beoordeeld. Alleen bij zeer algemene soorten in de juiste habitats waar deze soort al eerder is waargenomen door betrouwbare registratieaccounts wordt deze zonder foto overgenomen.

Data & Privacy

De gebruiker kan zijn eigen registraties inzien. De FBE Noord-Holland kan de registraties per gebruiker inzien. De WBE kan voor haar eigen werkgebied via een dashboard de registraties raadplegen, maar niet op naam. 

Bescherming en gebruik van persoonsgegevens is geregeld in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ook FaunaSpot moet zich daaraan houden. Dit betekent in de praktijk dat persoonsgegevens niet mogen worden gedeeld, tenzij daar een wettelijke grondslag voor is. In de Omgevingsverordening van de Provincie Noord-Holland staat dat de FBE inzage in het systeem moet geven als Gedeputeerde Staten dit noodzakelijk acht voor toezicht, handhaving en beleidsontwikkeling.

FaunaSpot gebruikt, net als bijvoorbeeld Google Maps ,de GPS module in een telefoon of tablet. De mate waarin de app gegevens vraagt van deze module heeft de gebruiker geheel zelf in de hand. Zo kan een gebruiker aangeven of FaunaSpot eenmalig, bij gebruik van de app of altijd gebruik maakt van GPS. Dit is geen instelling die wij kunnen forceren; iedere individuele gebruiker beslist dit zelf.
Daarnaast slaat FaunaSpot geen locatiegegevens op, behalve op het moment dat de gebruiker een locatie ‘pint’ tijdens een registratie. Dus alleen tijdens het registreren. Niet daarvoor, en niet daarna.