Maak account aan

Samen werken aan schadebestrijding


Ook als agrariër ben je van harte uitgenodigd om je aan te melden bij FaunaSpot. Daarin kun je zelf preventieve maatregelen registreren: bezoek aan het perceel, werende middelen, verjaging en nestbehandeling. Graag leggen we uit wat daar de voordelen van zijn, en ook waar we als FBE Noord-Holland nog aan werken.

schadetegemoetkoming

Faunaschaderegistratie

agrarier

agrariers

boeren

faunaregistratie

b-1600-1600-39.jpg

Registraties en aanvraag schadetegemoetkoming

Om maar gelijk te beginnen met een beperking: de regels die BIJ12 hanteert voor adequaat gebruik staan helaas nog niet alle registraties van preventieve maatregelen toe. Op dit moment neemt BIJ12 de volgende maatregelen mee:

  • Bezoeken van het perceel, met een registratie door agrariër of jager wanneer er geen dieren aanwezig zijn. De registratie door de agrariër is dus een nieuwe mogelijkheid. Registreren in FaunaSpot onder ‘Weren/Perceel bezocht, geen dieren aanwezig’ en bij aantal ‘1’ invullen.
  • Verjagen van dieren op het perceel door de jager. Registreren in in FaunaSpot onder:
    • Verjagen – bejaagd – schot gelost, nul resultaat
    • Verjagen – bejaagd – geen schot gelost
  • Afschot van dieren op het perceel door de jager. Registreren in in FaunaSpot onder ‘Afschot’.

Deze acties moeten minstens twee keer per week worden uitgevoerd en geregistreerd.

De maatregelen moeten zijn uitgevoerd op de schadepercelen of 200 meter daaromheen. Indien er maatregelen in FaunaSpot geregistreerd worden die niet op de schadepercelen of 200 meter daar omheen zijn uitgevoerd, tellen deze niet mee voor de controle op adequaat gebruik voor de betreffende aanvraag. Let op: het gaat hier dus om de schadepercelen binnen één melding.Hoe werkt dit in de praktijk?
Je meldt als grondgebruiker bijvoorbeeld schade voor 10 percelen, maar je hoeft niet op alle 10 die percelen maatregelen te registreren. Op één perceel 2x per week registreren is voldoende voor alle percelen uit dezelfde aanvraag.
Zowel jij (de grondgebruiker) als jouw jager kan in het persoonlijke FaunaSpot Dashboard een download maken van de uitgevoerde maatregelen. Hier staan ook de coördinaten van die maatregelen vermeld. De downloads van jou én die van jouw jager stuur je vervolgens naar BIJ12 via info@mijnfaunazakenbij12.nl. Hierbij vermeld je het dossiernummer (TKA-nummer).

Dus: als de agrariër het perceel bezoekt en hij treft géén ganzen aan, kan hij dat in de app registreren. BIJ12 accepteert deze registratie als één van de twee verplichte acties voor die week. De jager hoeft dan niet te komen om die observatie te doen en daar een registratie voor in te voeren. De verantwoordelijkheid en de werklast worden dus verdeeld.

Maar: als de agrariër het perceel bezoekt en hij treft wél ganzen aan en hij verjaagt ze (bijvoorbeeld met zijn trekker), dan geldt die registratie voor BIJ12 niet als activiteit in het kader van adequaat gebruik. Dan is er die week dus nog een bezoek van de jager of agrariër nodig.

De FBE Noord-Holland vindt dit een onwenselijke situatie en is daarover in gesprek met de provincie en BIJ12.

Heb je vragen over de tegemoetkoming in faunaschade of adequaat gebruik? Bel dan BIJ12 / Uitvoering schadetegemoetkomingsaanvragen, tel. 085 – 486 22 22 (keuzeoptie 1). BIJ12 is elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur.

Waarom toch meedoen met FaunaSpot?

1. Stel dat BIJ12 jouw aanvraag voor schadevergoeding niet accepteert en het komt tot een rechtszaak, dan heb je met de registraties in FaunaSpot een ijzersterk bewijs dat je er alles aan hebt gedaan om schade te voorkomen.

2. Alle keren dat je een perceel bezoekt, je geen ganzen aantreft en dat registreert, bespaar je jouw jager extra werk. Je verdeelt de verantwoordelijkheid en de werklast.

3. De beheermaatregelen die agrariërs uitvoeren zijn een belangrijk onderdeel van de faunabeheerplannen. De inspanningen van agrariërs laten zien hoeveel schade er al wordt voorkomen. Dit helpt bij beleidsvorming, bijvoorbeeld met het voorkomen dat het eigen risico verhoogd wordt.


4. Hoe meer data, hoe meer mogelijkheden voor schadebestrijding! Met deze data kunnen we aantonen dat preventieve maatregelen voldoende resultaat opleveren en of afschot eventueel noodzakelijk is. Zo werken we én aan goed onderbouwde faunabeheerplannen én aan politiek en maatschappelijk draagvlak.

5. De registraties van de agrariërs helpen ons als FBE in het gesprek met de provincie en BIJ12 om alle preventieve maatregelen te laten meetellen voor de beoordeling van adequaat gebruik. Ook die de agrariër uitvoert.